Simhallen

I det här avsnittet får vi lära oss vad en simhall har gemensamt med krematoriet, hur den bästa simhallskonsten ser ut och hur framtidens simhall kommer att bli. Sociologen Eric Klinenberg berättar om hur offentliga platser och byggnader hjälper till att skapa den sociala infrastrukturen.

Gäster i programmet

Eric Klinenberg.

Eric Klinenberg

Professor i sociologi och chef för Institute for Public Knowledge vid New York University. Författare till flera böcker, bland annat “Palaces for the people: How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality, Polarization, and the Decline of Civic Life” (2018). https://www.ericklinenberg.com twitter @ericklinenberg

Björn Thyberger

Björn Thyberger.

Arkitekt, tidigare verksam på Erseus arkitekter, nu pensionär. Har bland annat ritat Eriksdalsbadet, Sveriges nationalarena för simidrott och Navet, Umeås nya simhall.

Eriksdalsbadet i Stockholm.

Maria Johansson

Maria Johansson.

Marknadsområdesansvarig för sport och fritid på Liljewall arkitekter i Göteborg, arkitekt SAR/MSA från Chalmers Tekniska Högskola.

Åbybadet i Mölndal, Liljewall arkitekter.

Helena Byström

Helena Byström.

Konstnär som arbetat med flera offentliga verk på temat vatten. Till  Eriksdalsbadet i Stockholm skapande hon hopptornet Havet, ett upprätt stående fruset block av Östersjön. Se Helena Byströms övriga verk på hennes hemsidan eller på Instagram.

Hopptornet Havet på Eriksdalsbadet.

Lästips: Eric Klinenberg nämner i intervjun att begreppet social capital är hämtat från statsvetaren Robert Putnam och hans bok ”Den ensamme bowlaren” (2000). Boken är en vidareutveckling av en essä Putnam skrev 1995 om hur vårt gemensamma sociala kapital utarmats under 1900-talet.

bowling_alone

#Birgitta Dahl

Alltid relevant aldrig bekväm! S-politikern och före detta talmannen Birgitta Dahl inspirerar oss ständigt, för sina insatser för jämlika livsvillkor och  lagstiftning inom miljöområdet.

I varje avsnitt hyllar vi någon som arbetar i hennes andra. Den här gången är det Ellinor Nilsson på utbildningsförvaltningen i Stockholm som i många år drivit på för att träna vattenvana redan i förskoleklass. När simskolan börjar i årskurs 2 är det många barn som saknar grundläggande vattenvana. Under ett år fick idrottsförvaltningen ett statsbidrag för att testa Ellinors idéer och alla Stockholms 6-åringar fick chans att träna vattenvana – med mycket lyckat resultat
Tyvärr har det inte fortsatt just i den här formen, men skulle definitivt ge fler barn chans att få godkänt betyg i idrott när de slutar grundskolan. Ett väldigt bra exempel tycker vi på hur man kan jobba med att motverka ojämlika förutsättningar. Heja Ellinor Nilsson! #birgittadahl