Cykelövningsparken

Öva cykelfärdigheter i trygg miljö.

En cykelövningspark är en trygg och inspirerande plats i staden där barn och vuxna nybörjare kan lära sig att cykla utan riskera att komma i konflikt med andra trafikanter. Birthe och Per Arwidssons stiftelse vill i nära samverkan med kommuner och näringsliv arbeta för att cykelövningsparker anläggs. Projektets överordnade mål är att bidra till det goda livet i staden genom tillskott av en aktivitetsdriven, socialt hållbar mötesplats.

Projektet är ett exempel på den form av stadsutveckling Arwidssonstiftelsen avser utveckla och genomföra i samverkan med kommuner och andra intressenter. Cykelövningsparken kombinerar stiftelsens målsättning för stadsplanering, arkitektur, landskap, konst, hälsa, trygghet och social hållbarhet – alla grundläggande för ökad livskvalitet i form av värdeskapande stadsbyggnad.