Cykelövningsparken

Arwidssonstiftelsen vill bidra till stadsbyggnad som gynnar folkhälsa och nu söker vi samarbetspartner för ett pilotprojekt. Vi vill att så många som möjligt i Sverige ska få känna glädjen av att trampa till skola, aktiviteter, jobb eller vänner – för ett mer hållbart samhälle. Därför söker vi nu en kommun, organisation eller företag som tillsammans med oss vill utveckla en Cykelpark.

En cykelpark är en plats designad för att man där säkert och tryggt kan lära sig att cykla och öva grundläggande cykelmanövrar som att hålla balansen, starta och bromsa säkert, bestämma fart och riktning, orientera sig i förhållande till andra etc. Parken planeras och struktureras i olika zoner, vilka erbjuder olika slags utmaningar och uppmuntrar olika slags övningar. En cykelövningspark är en plats där alla, så väl barn som vuxna, kan lära sig att cykla och öva sin förmåga att manövrera cykeln säkert.

Arwidssonstiftelsen söker en eller flera samverkansparter som tillsammans med oss vill utveckla och bygga Sveriges första cykelövningspark. Vi står för kostnaden att ta fram konceptet och designen. Vi erbjuder även vår kunskap och nätverk. Mark-, bygg- och driftskostnader bärs av projektets övriga deltagare.

Kontakta oss gärna – vi älskar att prata cykel, folkhälsa och stadsplanering:

Veronica Hejdelind, verksamhetschef

E-post Veronica.hejdelind@arwidssonstiftelsen.se tfn:072-711 2045

Kris Johnson- Jones, kommunikationsansvarig

E-post kris.jones@arwidssonstiftelsen.se tfn: 0709-856171