Begreppet levande bottenvåningar behöver vidgas så att platser som saknar förutsättningarna för kommersiella verksamheter också ska kunna bidra till och ge liv åt gaturummet, menar Johanna Gimfjord Nielsen.

Walls of our public realm

A study of frontage use and design in relation to location

Det är nu femte året som Arwidssonstiftelsen tillsammans med KTH arkitekturskolan delar ut pris till bästa examensarbetet inom Tillämpad stadsbyggnad. 2023 går priset till Johanna Gimfjord Nielsen för projektet Walls of our public realm som går till botten med vad levande bottevåningar kan vara och hur det går till att skapa dem.

Juryns motivering:

”Levande bottenvåningar är ett begrepp som fått stort genomslag bland stadsbyggare och andra aktörer inom stadsplaneringen skriver Johanna Gimfjord Nielsen i sin inledning.

Juryn delar bilden att aktiva bottenvåningar, som samspelar med stadsrummet, blivit ett ofta åberopat medel för att åstadkomma attraktiva urbana miljöer. Men trots konsensus kring bottenvåningarnas betydelse är glappet mellan mål och verktyg som underlättar diskussioner om saken och ser till att målen nås ofta stort. Vad är det egentligen som skapar en levande bottenvåning? Vad är en passande aktivitet, just här? Och hur kommer vi vidare från bilden där en aktiv bottenvåning är en kommersiell bottenvåning? Juryn överraskas av hur väl Johanna lyckats ge tydliga svar på dessa frågor som vaskats så länge utan goda svar.

Masteruppsatsen använder sig av arkitektur på stadsbyggnadsskala och föreslår ett verktyg där stadsformens potential för gångflöden analyseras som vägledning i planering och utformning av mycket lokala platser. Juryn uppskattar hur verktyget bryggar mellan teori, strategi och byggd form när den exemplifierar markanvändning i en rik variation av lägen, även de som har långt ifrån kommersiellt gångbara förutsättningar. Genom metoden tydliggörs kopplingen mellan små betydelsefulla beståndsdelar som utformning av bottenvåningar, och de stora sammanhangen som tillsammans bygger en stad med en mångfald av unika kvaliteter.”

Juryn består i år av Eveliina Hafvenstein Säteri, stadsbyggnadsstrateg på planavdelningen i Stockholms stad, Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola och Martin Rörby, arkitekturhistoriker och styrelsemedlem i Arwidssonstiftelsen.

Lars Marcus, Martin Rörby, Johanna Gimfjord Nilesen, Per Arwidsson och Eveliina Hafvenstein Säteri.

Pristagaren får 10 000 kronor och ett verk av konstnären Susanne Wollmers.

Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Kontakt:

Johanna Gimfjord Nielsen johannagimfjord@gmail.com

Kris Johnson-Jones, verksamhetschef Arwidssonstiftelsen kris.jones@arwidssonstiftelsen.se

Ann Legeby, professor i Tillämpad stadsbyggnad KTH ann.legeby@arch.kth.se

Johanna Gimfjord Nielsen