Studentpris i Tillämpad stadsbyggnad 2020

För andra gången delar Arwidssonstiftelsen tillsammans med KTH ABE-skolan ut ett pris till bästa examensarbete inom ämnet Tillämpad stadsbyggnad. 2020 går priset till Jan Dankmeyer, från mastersprogrammet Urban Challenges på Chalmers arkitekturskola. Pristagaren får 10 000 kr och ett verk av konstnären Susanne Wollmers.
Vi är extra glada att vi i år, corona till trots, har kunnat bjuda in samtliga universitet och högskolor i Sverige som har master studenter i arkitektur och/eller planering att nominera uppsatser. En process som vi hoppas ska fortsätta att utvecklas.

studentpris i tillämpad stadsbyggnad 2020

Playable adaptivity, master project av Jan Dankmeyer, Chalmers.

Nomineringstext – studentpriset 2020

”Playable adaptivity” är ett examensarbete som i ett fokuserat projekt och en konkret stadsbyggnadslösning tar sig an flera av dagens centrala teman inom stadsutvecklingen på ett koncentrerat och vackert sätt. Utifrån en grundlig men pedagogisk framställning av hur stadens ekologiska system, inte minst de vattenburna, utgör en avgörande komponent för städers funktion och vardag, tar förslagsställaren med oss steg för steg till ett färdigt förslag och utformning av ett offentligt rum i centrala Göteborg. Inte minst intressant är hur förslaget tar den idag allt mer vedertagna idén om ekosystemtjänster vidare och sätter den i särskild relation till barns lek och lärande på en centralt belägen offentlig plats där dessa ekosystemtjänster inte bara får en viktig funktion i staden utan även kan bidra till djupare förståelse och kunskap både om hur sådana tjänster fungerar och kan ges ett talande och vackert uttryck.

https://projects.arch.chalmers.se/jan-niklas-dankmeyer/

By focusing on the children’s perspective, this Master’s thesis explores how to combine child-responsive urban design with environmental education. Correspondingly, water sensitive urban design is introduced as a method to couple Gothenburg’s context-based urban challenges with environmental education as a pedagogical and playful element to educate children about urban resilience.

In compliance with the research-for-design method, this work aims to create a spatial interface for children where the experience of space and movement in relation to climate adaptivity breaks ground for a new perspective on urban playgrounds.

Universitet/högskola: CHALMERS

Institution: Department of Architecture and Civil Engineering

Utbildning: Architecture / MPDSDS Master Thesis Direction Urban Challenges

studentpris tillämpad stadsbyggnad

Jan Dankmeyer

Kontakt

Jan Dankmeyer (jan.dankmeyer@gmx.de)

Veronica Hejdelind, verksamhetschef Arwidssonstiftelsen veronica.hejdelind@arwidssonstiftelsen.se

Ann Legeby, professor i Tillämpd stadsbyggnad KTH ann.legeby@arch.kth.se

Examiner: Emilio Brandao

Supervisors: Joaquim Tarrasó och Marco Adelfio

Jury för studentpriset

Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola

Tatjana Joksimovic, planchef på länsstyrelsen i Stockholm

Josephine Nellerup, planchef på stadsbyggnadskontoret i Malmö

Martin Rörby, arkitekturhistoriker och styrelsemedlem i Arwidssonstiftelsen