Arwidssonstiftelsen är mycket glada att tillkännage att Martin Rörby, stiftelsens första verksamhetschef tillika mångårig styrelseledamot, har utsetts till hedersledamot i Kungl. Akademien för de fria konsterna – Konstakademien. Akademien har verkat sedan 1735 och arbetar för att främja konstens och arkitekturens utveckling nu och inför framtiden.

Martin Rörby, f. 1964, är fil.dr., arkitekturhistoriker, skribent och tidigare sekreterare i Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Han har en bakgrund på Arkitekturmuseet (nu ArkDes) och Stockholms universitet. Idag driver han i huvudsak egen verksamhet, men är också knuten som senior rådgivare till Stadsmuseet. Martin Rörby har publicerat flera böcker om 1900-talets arkitektur och medverkat i ett antal antologier. Han deltar flitigt i det offentliga samtalet om staden som livsmiljö och presenterar dessutom regelbundet arkitektur i SVT.

Välförtjänt tycker vi på stiftelsen och vi är tacksamma att ha Martin Rörby engagerad i styrelsen!