Per Arwidsson, Antonia Myleus och Ann Legeby.

 

Studentpris i tillämpad stadsbyggnad – tidigare vinnare

 

 

Antonia Myleus – studentprisvinnare 2019

”Just nu jobbar jag på Varg Arkitektkontor med bostadskvarter och även ett fritidshus. Jag är också med och utvecklar kontorets hållbarhet- och utbildningsgrupp. Vid sidan av jobbet är jag med i en non-profit organisation som heter AES (Architectural Environmental Strategies). Vi är verksamma inom arkitektur, stadsplanering och hållbar utveckling och undersöker just nu projekt på Fiji.”

 

 

 

 

 

Jan Dankmeyer – studentprisvinnare 2020

”Jag jobbar med arkitektur-projekt på ett nystartat kontor i Hamburg. Just nu leder jag ett stadsplaneringsprojekt med 400 lägenheter där några av elementen från mitt mastersprojekt fått plats, som att kombinera dagvattenhantering med barnvänliga plaskdammar. Jag är även ansvarig för att implementera processer för hållbar design på vårt kontor.”