Nationellt möte i tillämpad stadsbyggnad 19 oktober

Årets konferens i tillämpad stadsbyggnad är ett samarbete mellan Arwidssonstiftelsen, KTH och Boverket för att lyfta fram Boverkets satsning på samarbete med universiteten för kunskapsspridning inom Gestaltad Livsmiljö.

inbjudan nationellt möte tillämpad stadsbyggnad 2023

Mer information och anmälan hittar du här.