Kris Johnson-Jones och Veronica Hejdelind djupdyker i ”The value of everything”.

Arwidsson Reads: Mazzucato

 

Mariana Mazzucato, Professor in the Economics of Innovation and Public Value på University College London .

Vi har nu möjlighet att använda den här krisen som ett sätt att förstå hur kapitalismen kan fungera annorlunda. Det kräver nytänk kring hur regeringar ska agera: snarare än att bara gå in och rädda marknaden i tider av kris, bör de aktivt utforma och skapa marknader som levererar hållbar och inkluderande tillväxt. De bör också se till att partnerskap med företag som får statliga bidrag och subventioner drivs av allmänintresse, inte av vinst.

Under våren har vi läst nationalekonomen Mariana Mazzucatos bok ”The Value of Everthing. Making and taking in the global economy” (2018) i vår nystartade bokklubb Arwidsson Reads. Citatet ovan är från en artikel i The Guardian där hon skriver om hur vi kan ta oss ur den ekonomiska krisen efter Corona-pandemin.

Vi blev nyfikna på Mazzucato efter att ha hört henne föreläsa på ett seminarium om innovation som arrangerades av Vinnova tidigare i vår. Mazzucato blåste där rappt och energiskt hål på myten att innovation endast sker när den privata sektorn utvecklar ny, fantastisk, världsförbättrande teknik genom att påminna oss om att staten, faktiskt bidragit med att bygga upp infrastrukturer och kärnteknologier vilka utgör grundläggande förutsättningar för företagens produktutveckling. Statens, och olika fonders investeringar, nämns inte i narrativen om de stora varumärkena framgångar. Staten/skattebetalarna får inte heller någon del av företagens vinstutdelning, inte ens indirekt via skatten då många av dem arbetar hårt och målmedvetet med skatteplanering, trots att de stått för de största riskerna när den grundläggande tekniken utvecklats. Självklart har hon också svar på hur detta bör förändras. Att Vinnova nu har valt in Mazzucato som en av tre medlemmar i Sveriges internationella expertråd för innovation, känns helt rätt.

Vad vi behöver nu är att fokusera diskussionerna på vilken framtid vi vill bygga tillsammans och rikta ekonomin mot de målen, menar Mazzucato. För att nå dit behöver företag och stat arbeta tillsammans med gemensamma långsiktiga mål där värde och värdeskapande inte enbart definieras i termer av ständigt ökande BNP, maximal vinstutdelning till aktieägare och kvartalsrapporter utan av konkreta visioner. Flera meningsfulla jobb? Hållbar konsumtion? Mindre föroreningar? Bättre omsorg för äldre och barn? Mer jämlika löner? Vilken sorts ekonomi vill vi ha?  Mazzucatos vill att vi ska drömma om en bättre framtid och tillsammans försöka förverkliga den inom ramen för det kapitalistiska systemet men menar att det kräver en fördjupad diskussion om ekonomiskt värde, hur det skapas, för vem och hur vi bäst använder resurserna.

Hon hävdar att endast staten, tack vare av dess storlek och de extraordinära resurser som den förfogar över, kan hantera de storskaliga uppdragen som utforskar rymden, stärker en försvagad ekonomi och löser storskaliga utmaningar och problem – så som till exempel en pandemi.

I sin bok The Value of Everything argumenterar Mazzucato för ett återupptäckande av de värden som staten skapar. När den privata sektorn lämnas att själv driva samhället framåt, med minimal inblandning från staten, slutar den att gynna långsiktiga resultat till förmån för det kortsiktiga och svåra utmaningar förblir olösta. När staten försvinner i tider av radikala förändringar, blir problem som kräver komplexa lösningar, så som klimatkris, folkhälsa och bostadsbrist dödsstöten för ekonomi som helhet.

Vi har lagt ut diskussionsfrågor till Mazzucatos bok på Arwidsson Reads som du hittar via Arwidssonstiftelsens FB-sida. Vi ser framemot att läsa dina kommentarer och tankar. Vi presenterar nästa bok i bokcirkeln innan midsommar. Välkommen att läsa och diskutera med oss!