Foto: Norconsult

Var ska kulturen bo?

Anläggningar för kultur, fritid och idrott innebär stora investeringar för kommunerna såväl att uppföra som att drifta. Under de senaste åren har ett antal hybrid-anläggningar byggts som provar att maximera utnyttjandet och minska kostnaderna. I Danmark finns ett antal intressanta exempel där idrottshallar kombineras med bibliotek, medborgarkontor och lokaler för kulturskolan med mera.
Nu har Knivsta, en av Sveriges yngsta kommuner, hoppat på trenden och öppnar
Centrum för Idrott och Kultur (CIK). Vi tog pendeltåget dit för ett studiebesök och träffade kulturstrateg Jon Hulander.

Jon Hulander, kulturstrateg på CIK.

– Allt började som ett medborgarupprop, det finns ett starkt föreningsliv här, för idrotten men även för kulturen som upplevt att det stått och stampat utan en scen, säger Jon Hulander. Idrotts- och kulturföreningarna blev involverade tidigt i processen och har fått titta på ritningar och ge förslag på ändringar och kompletteringar. Det gör att många verkligen känner att huset är deras.
– Efter att ha varit en debatt i Knivsta för eller emot i 10–12 år så var det väldigt stor enighet när bygget väl var beslutat. Det blev en riktig wow-känsla för många när man kom hit första gången!
Huset innehåller en ishall, två fullstora idrottshallar, en kampsportlokal, en scenkonstlokal med ca 400 sittplatser samt ett seminarierum och kontorslokaler. En stor fördel är att hela kultur- och fritidsförvaltning sitter här tillsammans istället för utspridda i kommunen som tidigare.
Det är helt klart idrotten som mest tar för sig på CIK, men man känner hela tiden att kulturen är närvarande. Förutom att det är evenemang på scenen så är konsten ett viktigt inslag i interiören där ett 30-tal konstverk placerats, vilket göra att även de som är på väg till träningen inte kan undvika att möta den. Dessutom har fyra huskonstnärer engagerats för att integrera konst i byggnaden. Susanne Wollmers, som gjort det grafiska blad som vi årligen delar ut till en mastersstudent på KTH, har skapat fantastiska terazzogolv med mönster som knyter an till Knivstas historia.
CIK känns som en generös mötesplats för idrott och kultur för den unga kommunen, en stor satsning som ska bidra till att öka livskvaliteten hos invånarna och att stärka Knivstas identitet.

Knivsta Centrum för idrott och kultur:
Kostnad: ca 400 miljoner kr inklusive de kontorslokaler som ska hyras ut externt.
Yta: 15 000 kvm
Arkitekter: Norconsult
Om huset: Ett passivhus i trä med stomme av betong och limträ. 2 500 kvm solpaneler på taket och kylanläggningen till ishallen ger en stor del av husets värme och energi.