Biologisk mångfald på riktigt

I anslutning till landskapsarkitekternas IFLA konferens bjuder Landskapslaget och Arwidssonstiftelsen in till ett after congress-mingel om det vildas estetik och hur det ökade fokuset på vikten av biologisk mångfald ska bli verkstad. 

Välkommen att lyssna på Marcus Hedblom, SLU, Tanja van de Meulebrouck och Malin Jönsson, Utbildningsförvaltningen i Stockholm, Josefina Oddsberg Gustafsson, Bee Urban, Lise Hellström och Anders Mårsén, Landskapslaget och Kris Johnson-Jones, Arwidssonstiftelsen.

  • Är vi redo för det vildas estetik?
  • Anläggning och skötsel för en urban ekologisk verklighet.
  • Grön infrastruktur och urban biodiversitet – planera för mellanrummen.
  • Grönare skolgårdar för lek, hälsa och ekosystemtjänster.

Anmäl dig här!