Arwidsson Mail

Maj 2022

Storstäder som London drabbades hårt av pandemin. Shoppinggator och kontorsdistrikt tömdes och ojämlika livsvillkor blev mer synliga än någonsin. För att stärka återhämtningen kraftsamlar borgmästare Saadiq Khan i en ny omgång av programmet Good Growth by Design, med en namnkunnig svensk arkitekt som en av rådgivarna. 

Ny rådgivare till borgmästaren

STADSPLANERING Rebecca Rubin utses till en av rådgivarna till Londons borgmästare Saadiq Khan inom satsningen Good Growth by Design. Det är Rebeccas arbete med normkreativ design och jämställd stadsplanering som väckt stort intresse. Rebecca Rubin berättar mer om programmet och sin nya roll här 

Kulturarv i krigets skugga

KULTUR Kulturmiljöer och byggnader förstörs som en del krigets strategier. Hur ska de kunna byggas upp igen? Vem ska betala och vem ska bestämma? I nya avsnittet träffar vi arkitekterna Torun Hammar och Tina Wik. Läs mer om avsnittet och lyssna här!

 

Dags att boka biljetter

STADSUTVECKLING Från vision till verkstad. Välkommen till två dagar i Örebro 8–9 september med kunskapshöjande föreläsningar, spännande samtal och fältbesök till stadens lekotoper. Studiebesök varvas med kunskapshöjande föreläsningar, samtal och workshops. Behöver du fakturera biljettkostnaden? Maila till info@arwidssonstiftelsen.se Program och biljetter