Arwidsson Mail

September 2021

 

Hur ska vi åstadkomma mer jämlika livsmiljöer i våra städer? Många kommuner arbetar intensivt med sociala värden i stadsutveckling, i egen regi och i partnerskap med byggaktörer och fastighetsägare. Men vad finns det för fallgropar i tillgängliga system och processer? Och hur vet vi vad som ger bäst effekt? Under hösten fokuserar nyhetsbrevet och Arwidsson Talks på olika aspekter av social hållbarhet.

Vill du också prenumerera? Maila info@arwidssonstiftelsen.se

Adria Carbonell på Nationellt möte i Tillämpad stadsbyggnad på KTH.

 

Värnar om det icke-byggda

FORSKARLIV. Adrià Carbonell Rabassa är doktorand i Tillämpad stadsbyggnad på KTH och tog en lång omväg från sin hemstad Barcelona, via Quatar och Umeå bland annat, innan han landade i Stockholm. Nu studerar han stadens tomrum och hur man med hjälp av stadsplanering kan skapa jämlika livsvillkor. Läs mer.

Nytt avsnitt: social hållbarhet

KULTUR Gäster i programmet är Finn Williams, stadsarkitekt i Malmö, Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen, Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter och Ida-Maria Classon Frangos, författare till regeringsrapporten ”Den hala tvålen”. Läs mer om avsnittet och lyssna till exempelhär!

 

Komplexitet och stadsbyggnad

ARKITEKTUR Hur kan stadsanalyser och digitalisering stödja ett stadsbyggande som i högre utsträckning uppfyller målen? Välkommen till årets nationella möte i tillämpad stadsbyggnad där fyra kommuner delar med sig av sitt arbete med data i stadsutvecklingen. Anmäl dig nu, det går att delta både fysiskt och digitalt.

 

Boka in 2 december!

STADSPLANERING 2 december bjuder Arwidssonstiftelsen in till en heldagskonferens om Bohusläns hållbara framtid – om innovativ kapitalförsörjning, nyskapande boendelösningar och att ta tillvara lokalt engagemang och entreprenörskap. Ett samarrangemang med Thordénstiftelsen och Leader Bohuskust och gränsbygd. Läs mer.

 

Grand opening: Lewerentz

ARKITEKTUR ”Sigurd Lewerentz är en av Sveriges viktigaste konstnärer någonsin”, sa överintendent Kieran Long på pressvisningen igår. Nu öppnar ArkDes äntligen sin stora utställning om Lewerentz, efter fyra och ett halv års arbete och med över 600 föremål vill man visa hela bredden av ”dödens och livets arkitektur”. Under öppningshelgen 1–3 oktober bjuder man på ett späckat program och förstås en vacker och genomarbetad utställning.