SDG 5 Jämställdhet, Women’s Opportunity Center Kayonza, Rwanda

Arkitektur inom planetens gränser

Hur ska arkitekturen förhålla sig till de globala hållbarhetsmålen? I en nyutkommen exempelsamling tar internationella arkitektförbundet UIA upp 82 projekt som når upp till de 17 SDG:erna.

Hur tänker ni att boken kan användas?

– Vi tänker att arkitekturguiden skall användas i undervisningen, och av konsulter, forskare och politiker, som snabbt kan få en överblick av de många fina lösningar, som finns på olika håll i världen, säger Annette Blegvad, direktör på UIA. Målet är att bättre förstå hållbarhetsmålen och hur de förhåller sig till arkitekturen, till varje mål presenteras fyra till fem projekt som uppnått målet.

Annette Blegvad, International Union of Architects.

Hur är exemplen i arkitekturguiden utvalda?

– Det internationella arkitektförbundet, där de nordiske länderna tillsammans utgör the Nordic Section, har bildat en SDG-kommission, sedan har medlemmar från hela världen hjälpt till att hitta exempel och en dansk redaktionsgrupp har gjort det slutliga urvalet.

Vad är viktigast med projektet och guideboken?

– Det viktigaste är att uppmärksamma hur arkitekturen kan bidra till att uppnå de 17 hållbarhetsmålen som vi har åtagit oss att uppnå till år 2030. Alla exempel i boken är därför realiserade projekt för att visa att lösningarna redan finns, och inte bara i våra länder; men i många delar av världen, eftersom lokala lösningar behövs för att lösa de globala problem vi står inför. Både politiker, tjänstemän och praktiker har varit mycket nöjda med formatet och den inspiration guiden kan bidra med.

Ladda ner volym 1 och 2 av An architecture guide to the UN 17 Sustainable Development Goals.

Internationella arkitektförbundet (UIA) grundades 1948 för att samla arkitekter över hela världen genom de nationella arkitektföreningarna. UIA:s främsta syfte är att skapa nätverk för utbyte av erfarenheter och inspiration, att verka för att arkitekter kan resa och arbeta i andra länder, utveckla riktlinjer för yrkesutövning, och vara en röst i relation till FN. UIA deltar i COP, i UN Habitat, i Unesco och andra forum där arkitekturens röst behöver höras.
2023 arrangerar UIA Nordic Section UIA:s världskongress i Köpenhamn där temat är de 17 hållbarhetsmålen.

SGD 15 Ekosystem och biologisk mångfald, Minghu Wetland Park, Kina