Arwidsson Mail

Debatten om den svenska SKOLAN har varit het under lång tid, men i de flesta sammanhang är det inte själva skolhuset som diskuteras. Och ändå behöver vi bygga massor av skolor de kommande åren. Hur ska framtidens skola se ut? Hur stöttar arkitekturen bäst den pedagogik som framtidens lärande behöver? Vi pratar med arkitekter, en filosof och en konstnär. Även Arwidsson Talks har tema skola. Även vår podcast Arwidsson Talks har tema skola.

Vill du också prenumerera? Maila info@arwidssonstiftelsen.se

Digitaliseringen i framtidens skola

ARKITEKTUR Skolan är på väg mot ett systemskifte där den snabba teknikutvecklingen och nya sätt att skapa och sprida kunskap även kräver nya typer av skollokaler, det menar Frida Monsén som är lärare i grunden och har jobbat med skolutveckling och digitalisering de senaste tio åren. Läs mer

Lyssna på vår podcast!

KULTUR Vi sätter oss i skolbänken och funderar på skolbyggnadens arkitektur, funktion och placering och på vad konsten kan ha för roll i skolan. Gäster i avsnittet: Johanna Wiklander, strategisk samhällsplanerare i Uppsala, Frida Brismar Pålsson, arkitekt och skolkonsult, Bella Rune, konstnär och professor på Konstfack. Lyssna här!

Vad betyder likvärdig?

FILOSOFI Enligt skollagen ska skolan vara likvärdig, men begreppet likvärdig kan betyda många olika saker beroende på vem man frågar. Filosofen Lars Lindblom på Linköpings universitet har valt likvärdig skola till ett av sina forskningsområden och hjälper oss att reda ut vad det kan betyda. Läs mer

Skolhusets historia

ARKITEKTUR Vi bär med oss historien i våra skolbyggnader, med gamla tiders pedagogiska idéer och en helt annan typ av reglering. Genom att tydligare se vilka ideal vi förvaltar har vi möjlighet att öppna upp för verklig innovatiion, menar Frida Brismar Pålsson. Läs mer

Så blir framtidens skola

ARKITEKTUR Vi har bett tre experter titta i kristallkulan och berätta hur de tror att framtidens skolbyggnader kommer att se ut. Så här säger Louise Lindquist Sassene på ÅWL Arkitekter, Anna Areskough på Max Arkitekter och Magnus Anclair på Forum bygga skola: Läs mer

Ny konst i skolan

KONST Konstnärerna Bella Rune och Jonas Nobel är aktuella med två konstnärliga gestaltningar på nya skolor – en i Stockholm och en i Örebro. Här berättar Bella Rune om verken och hur arbetsprocessen tillsammans med elever och lärare sett ut. Läs mer

Semesterläsning

KULTUR Här kommer en lista med lästips om arkitektur och stadsplanering från medlemmarna i vår bokcirkel Arwidsson Reads. Vad läser du i sommar? Berätta gärna på Arwidsson Reads eller i våra andra sociala kanaler. Läs mer #smartaretillsammans