2023

Den 30 mars 2023 delades det femte Olle Bengtzon-priset på 75 000 kronor  ut till reportern Emma Arenius på tidningen Barometern.

Emma Arenius har på ett metodiskt och pedagogiskt sätt bevakat samhällsbyggnadsfrågor för läsarna i Kalmar med omnejd. Juryn ser hennes arbete som “en inspiration för många av landets lokalredaktioner”, och motiveringen lyder:

Som samhällsreporter på Barometern placerar sig Emma Arenius mitt i samtidens målkonflikter och låter de mångbottnade klimat- och miljöfrågorna ta fast form på en fysisk plats. Hon arbetar metodiskt och enträget och erbjuder artiklar där alla delar samverkar till en både pedagogisk och tilltalande allsidig belysning. Idéerna är raka och tydliga och kan inspirera till liknande arbete på många av landets lokalredaktioner.

Emma Arenius har rapporterat om hur byggprojekt i Kalmar påverkar grönområden och biodiversitet, hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader hamnar mitt i debatten om stadens framtid och om snabbväxande stadsdelar som blivit otrygga barriärer.

– Samhällsbyggande är ju någonting som berör oss alla. Det sker i en miljö som alla kan se, och som vi alla får tycka om. Det finns mycket prestige, mycket pengar i omlopp och det blir nästan alltid intressant för en journalist, sade Emma Arenius efter att hon tagit emot priset.

Artiklar av Emma Arenius:

Politisk majoritet i samhällsbyggnadsnämnd polisanmäld: ”Tjänstefel”
Grönytorna som försvann i byggyra – nu en laddad valfråga
Kinesiska grushögar lockade sandödlorna till Snurrom – försenat fortsatt exploatering

Priset på 75 000 kr uppmärksammar en journalist, eller grupp som samarbetar journalistiskt, som i likhet med Olle Bengtzon beskrivit, granskat och ökat intresset hos allmänheten för samhällsbyggnad, bostadsfrågan i vid bemärkelse, stadsplanering och ekonomi kopplad till samhällsbyggnadsprojekt.

Pristagaren utsågs av en jury bestående av Sara Bengtzon, representant Olle Bengtzons familj, Kerstin Brunnberg, journalist, Kris Johnson-Jones, verksamhetschef  Arwidssonstiftelsen, Björn Häger, chefredaktör Avesta tidning och Sara Meidell, kulturredaktör på Västerbottens-Kuriren, mottagare av Sveriges Arkitekters kritikerpris 2015.

Övriga nominerade till Olle Bengtzons journalistpris 2023 var:
Åsa Nilsson, reporter på Dagens Samhälle
Jonas Nyrén, nyhetschef på Sydsvenskan

Olle Bengtzon-dagen

Olle Bengtzons journalistpris delades ut i samband med ett seminarium på Stadsmuseet i Stockholm om att journalistiskt bevaka stadsplanering, arkitektur och bostadsbyggande, med temat ”Stockholm växer – vem granskar?”

I samtalet diskuterades hur redaktioner kan granska byggprojekt och samhällsbyggnadsfrågor. Medverkade gjorde Malena Henriksson, redaktionschef på Sydsvenskan, Joakim Fransson, chefredaktör på tidningen Mitt i, samt Torleif Falk, stadsarkitekt i Stockholm. Samtalet modererades av Kris Johnson-Jones, verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen.

Se prisutdelningen och seminariet i efterhand:

Olle Bengtzon-priset delades ut första gången den 22 februari 2019, dagen då Olle Bengtzon skulle fyllt 100 år. Läs mer om tidigare års pristagare:

2022: Karolina Önnebro på Länstidningen Södertälje
2021: Mikael Syrén på Expressen
2020: Dan Ivarsson och Erika Oldberg, Sydsvenskan
2019: Therese Thomasson och Eskil Fagerström, Sydsvenskan

Artiklar om priset 2023:

Altinget: Journalist prisas för byggbevakning: ”Något som berör oss alla”

Journalisten: Barometerns Emma Arenius fick Olle Bengtzon-priset

P4 Kalmar: Kalmarjournalist prisas för arbete med byggfrågor

Barometern: Emma Arenius vinner fint journalistpris för sin samhällsbevakning

Fastighetsnytt: Kalmarreporter prisas för sin bevakning av stadsbyggnadsfrågor